Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

takatambasienka
takatambasienka
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutofmyhead outofmyhead
takatambasienka
Może być tak, że lamentujesz, narzekasz albo siedzisz i zastanawiasz się "dlaczego". Może być tak, że poddałeś się, odpuściłeś. Może być tak, że straciłeś ochotę na życie. Może być tak, że nie widzisz celu, przestałeś szukać sensu. Może być tak, że nie wiesz w którą stronę dalej pójść. Krytykując życie nie masz jednak pojęcia, że... może być tak, iż los chce Ci podarować coś lepszego. Pragnie zaoferować Ci większy prezent. Ma ochotę obdarzyć Cię największym szczęściem Twojego życia. Nie hamuj tego. Nie odmawiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutofmyhead outofmyhead

August 06 2017

takatambasienka
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaoutofmyhead outofmyhead
takatambasienka
3144 45a5
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutofmyhead outofmyhead
takatambasienka
4926 b643
Reposted fromsoSad soSad viaoutofmyhead outofmyhead

August 05 2017

takatambasienka
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viaoutofmyhead outofmyhead
takatambasienka
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
0257 2fd7
Reposted fromnosmile nosmile viaoutofmyhead outofmyhead
takatambasienka
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutofmyhead outofmyhead

July 30 2017

takatambasienka
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
takatambasienka

July 29 2017

takatambasienka
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
takatambasienka
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty

July 27 2017

takatambasienka
2739 5925
takatambasienka
2857 7214 500
takatambasienka
2959 834f 500
takatambasienka
2974 d4a0 500
takatambasienka
2981 7b8b 500
takatambasienka
2982 348b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl